KAREN BENNICKE

Mine arbejder er rumlige visioner - konstruktioner med mindelser om arkitektur. De etablerer en art formbærende membran mellem det indvendige og det udvendige rum.

Lys, og dermed naturligvis skygge, er de vigtigste faktorer i en intuitiv, matematisk opbygning af værkerne. De opererer i et felt mellem noget genkendeligt, ofte med funktionelle referencer og noget udefinérbart, der finder sted mellem det harmoniske og det nærmest kaotiske.

Jeg prøver at eliminere afstanden mellem den logiske, konkrete formverden, som vi kender fra vores hverdag, og det ulogiske, ukendte og absurde.

English

My works are spatial visions. Constructions - reminiscent of architecture - that constitute a kind of formbearing membranes between the exterior and the interior. Light and subsequently shadow, of course, are the main agents in a process of intuitive, mathematical building up of sculptures - which are operating in the field between something distinct, with rather recognizable, functional references, and something undefined, that takes place between the harmonious and the almost chaotic. I try to eliminate the distance between the logical/concrete world of form, that we know from everyday life, and the illogical, unknown and absurd.​